اسلایدر

کوه سنگ غار دره
مهدی جا و ید ا ن

اسفند ماه فرصت وانگیزه ایی پیش آمد تا تجربه شیرین دیگری در منطقه زیبای دماوند ،این گنبد گیتی داشته باشم،به دلیل بارش های مکرر از بهمن ماه فقط دنبال باز شدن پنجره هوایی دو یا سه روزه ایی بودم تا بتونم این صعود را انجام بدم بلاخره ۱۷و۱۸اسفند هوای خوبی رو تایید کردم و۱۳اسفند راهی تهران ودر نهایت پلور شدم بارش های اخیر کاملا پایین دست رو سفید پوش کرده بودودماوند در ابر،چند تن از دوستان کرمانی قصد صعود دماوند رو داشتند که قبل از من رسیده بودند واستارت حرکت به سمت گوسفندسرا رو زده بودند،به قرارگاه رفتم اونجا رو خالی از کوهنورد دیدم..از اونجایی که انگیزه سفرهای انفرادی رو داشتم با اژانس ابتدای جاده خاکی پیاده شدم لوازم اضافی رو به راننده سپردم وتقریبا ساعت ۲عصر به سمت گوسفندسرا حرکت کردم هوا تقریبا خراب بود همراه با بادزیاد وبارش تقریبی برف،نرسیده به گوسفندسرا تیم کرمان رو دیدم متشکل از آقایان محلاتی،شادروان،علی ابادی،اشرف گنجویی وخانم گلستان.مسیر رو تا گوسفندسرا با هم بودیم..شب استراحت وگفتگو وآشنایی با آقا عباس مسول بارگاه سوم،شبی سرد در اتاق طی میشود وصبح هنگام ۸حرکت به سمت بارگاه،تیم ۱۷نفره مشهددر مسیر بود ،من وعباس وامین از مسیر انها جداشده ویال قبل از رودخانه دوم را برای طی مسیر انتخاب کردیم،هم از برف کوبی فرارکنیم هم از نقاب برفی های مسیر..در نهایت ۲عصر بارگاه بودیم هوای مسیر بارگاه بارش برف وباد زیاد بود،به قرارگاه رفتیم قفل ورودی بارگاه یخ زده بود وبا گرم کردن وکلی کلنجار باز شد وسایلمان را گذاشتیم وبه انتظار رسیدن دیگر دوستان..برنامه صعودم را برای روز یکشنبه تعیین کردم به دلیل باد بیش از حد شنبه در قله..شب هنگام در جمع دوستان به گفتگو وخنده..روز بعد استراحت وعکاسی وتجدید قوا،تیم مشهد صبح هنگام به سمت قله حرکت کرده بود که قبل از ظهر به دلیل باد وبوران زیاد از میانه مسیر بازگشت..دوتن از تیم کرمان قبل از ظهر برای هم هوایی به سمت بالا حرکت کردند،روزی زیبا در کنار دوستانی مهربان وطبیعت وصف نشدنی طی شد،شب جلسه گروهی تشکیل شد که من صعود انفرادی را انتخاب کردم (به دلیل شناخت نداشتن از افراد تیم)ودر نهایت برنامه صعودم را با عباس مسول بارگاه ریختم ودر قالب تیمی دونفره صبح یکشنبه ساعت ۵صبح به سمت قله حرکت کردیم،سرقدم خود را بلند انتخاب کردیم تا هم زمان بخریم وهم سرما بر ما غلبه نکند در مسیر تیم تبریز کرمان بوشهر حضور داشتند،قبل از تپه گوگردی یک نفر از تیم تهران ویک نفر از کرمان به ما ملحق شدند ومسیر تا قله را باهم طی کردیم باد بسیار زیاد بود به طوری که بدون استفاده از باتوم تعادل به هم میخورد واجازه حرکت داده نمیشد شیب زیر قله با سرعتی کم طی شد وساعت ۱۱.۴۰در کنارعباس اقا وامین جان بر فراز بام ایران ایستادیم باد بسیار زیاد بود دستان یکی از دوستان دچار سرمازدگی خفیف شده بود فیلمی به یادگار گرفتم وچند عکسی از دوستان وسپاسگذاری از یزدان بزرگ.... سریع مسیر برگشت را طی کردیم ،یکی از دوستان ملحق شده به ما روی قله به استراحت وعکاسی پرداخت در مسیر بازگشت ونزدیک قله یکی از دوستان تیم کرمان را دیدیم احوال پرسی وادامه مسیر بازگشت ،تپه گوگردی اندکی استراحت ودر انتظار بازگشت دوستان کرمانی که زمان زیادی صرف شد وآنها را ندیدیم وبه دلیل جلوگیری از سرما زدگی بیشتر دستان دوستم وصرف زمان به سمت پایین حرکت کردیم..پایین تر دوستان در حال صعود بودند احوالپرسی وادامه برگشت بعضی افراد از نظر زمانی خیلی عقب بودند ولی ادامه مسیر میدادند وقصدصعود داشتند..نهایتا با استفاده از مسیر یخچال که کاملا ایمن ویخ زده بود توسط کرامپون وکلنگ طی مسیر کردیم ونهایتا ۳عصر بارگاه بودیم ،کمی استراحت وخوراکی..مقداری  استرس دیگر دوستان را داشتم هرچند در قالب تیم نبودیم،ساعت ۷عصر به دوستان حاظردر بارگاه(تیم کرمان)گفتم شرایط یک مقدار غیر طبیعی است ،دوتن از بچه های کرمان هنوز بارگاه نرسیده بودند ،دراین لحظه یکی از بچه های تیم بوشهر که بارگاه رسیده بود اعلام کرد یکی از بچه های کرمان دچار سرمازدگی شده ودر طی کردن مسیر مشکل دارد سریعا به اتفاق یکی از بچه های کرمان مجهز شدیم وبه سمت بالا حرکت کردیم ،مقداری بالاتر به آنها رسیدیم وبا دیدن آنها خوشحال شدیم اندکی ضعف بدنی بود..مسیر بازگشت را در کنار هم طی کردیم به بارگاه رسیدیم واستقبال گرم همه کوهنوردان بارگاه..به اتاق ها رفته استراحت وجمع کردن کوله ها ،روز بعد ۸صبح خداحافظی با دوستان بارگاه وطی کردن مسیردر کنار تیم کرمان تا ابتدای استارت در هوایی مه آلود همراه با باد..هماهنگی با وسیله نقلیه برای رسیدن به قرارگاه پلور ودر نهایت پلور،دوش،هماهنگی قبلی دوستان برای نقلیه تهران،نهاررستورانی درجمع دوستان جدید ودر نهایت طی مسیر تا زادگاه..تجربه ایی شیرین در کنار دوستان عزیز به تجربیاتم اضافه شد ،درس های جدید ودوستان جدید..

در بخش ادامه مطلب عکس هایی از این برنامه قراردارد....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

یلدا امسال مانند سال گذشته مهمان سبلان عزیز بودیم...یزدان بزرگ فرصتی دوباره داد تا دوباره از طبیعت وهوای بکر این فصل ساوالان استفاده ببریم..این برنامه به همت وبرنامه ریزی دوست عزیز دکترمقدسی انجام شد..طبق سال گذشته دوست عزیز دیگرم مهدی نظری از کوهنوردان خوب زنجان هم دراین صعود شرکت داشت..بارسیدن من به تهران وهماهنگ شدن با دوستان دوروز قبل از یلدا به سمت اردبیل حرکت کردیم درمسیر ازمناظرپاییز وزمستان طبیعت اطرافمان بسیار لذت بردیم..مسیرما با عبور از جاده شمال..گردنه حیران وبعد اردبیل ودرنهایت لاهرود وشابیل طی شد مسیر لاهرود به شابیل به علت بارندگی ویخ زدگی با کمی استرس ودردسر طی شد درنهایت شب آبگرم شابیل وتنی درآب..دراینجا دوتن از دوستان اردبیلی به ما ملحق میشوند از کوهنوردان عزیز وخوب آن خطه..علی وسعید..شب استراحت آشپزی گپ وگفت ..روز بعد حرکتمان 8صبح بود وقت زیاد داشتیم مسیر تلکابین راطی کردیم هوابسیار سرد همراه با وزشی تند..قبل از پناهگاه هوا دگرگون شد ابر وکمی کولاک که آن هم لذت خودش را داشت..12پناهگاه بودیم..دوتیم درآنجا حضورداشتند یکی میکس از قزوین وتهران ودیگری میکس از چندین شهر مختلف..تیم چهارنفره تهران قبل ما رسیده وقصدشب مانی را داشتندوتیم دیگر در حال آماده شدن برای حرکت به سمت پایین..بیشتر اتاق ها به علت باز بودن درب آنها پر از برف شده بود وامکان اسقرار در انها نبود..کمی صبر میکنیم دراتاق دوستانی که قصد پایین رفتن رو دارند مستقر میشویم..شبی سرد رو درکنار دوستان عزیز طی میکنیم مناظر غروب بسیار زیبا بود..صبح5بیدارمیشویم وسایل جمع شده 7حرکت میکنیم..تیم تهران 6حرکت کرده بود..مسیر ومناظر بسیار دل انگیز است هوا هم سرد اما دلنشین قبل از خسته نباشید استراحتی میکنیم تیم تهران پراکنده در حال حرکت است سنگ محراب استراحت مجدد تجدید قوا با نوشیدنی های گرم..نزدیک قله تیم تهران بعدازصعوددر حال برگشت احوال پرسی میکند..حال یکی از دوستانشان خوب نیست...قله را دست در دست هم صعود میکنیم عکاسی استراحت ودر نهایت فرود..مسیر را سرعتی طی میکنیم..پناهگاه که میرسیم کمی استراحت وجمع کردن وسایل جهت فرود به سمت شابیل در این هنگام سرپرست تیم تهران به در اتاق میکوبد..حال دوستشان خوب نیست به اتاقشان میرویم متاسفانه هردوپای او دچارسرمازدگی شده دکترمقدسی به بهبود آنها میپردازد..کفشش دوپوش لوا بود!!به انها پیشنهاد میدهیم جمع کنند وبا ما به سمت پایین حرکت کنندزیرا ماندن دوستشان در این مکان فایده ایی ندارد قبول میکنند و7عصر حرکت به سمت پایین آغاز میشود..با همدلی همه دوستان نهایتا 9شب شابیل حرکت  تیم تهران با لندرور به سمت لاهرود وما تنی در آبگرم شابیل...خستگی در این آب کاملا رفع میشود آشپزی در اتاقمان استراحت وفردا حرکت به سمت لاهرود واردبیل در اردبیل از دوستان عزیز جداشده ودکترمسیر برگشت را از جاده خلخال زنجان انتخاب میکند تامسیر زیبا را به ما نشان دهد...واقعا طبیعتی زیبا بود غیرقابل وصف..درنهایت زنجان قزوین تهران..یک شب میهمان دکتروطی مسیر کردن من به سمت ولایتم..صعودی شیرین درکنار دوستان بسیار عزیز داشتم تجربیات زیادی نیز کسب کردم جای همه دوستان در این برنامه خالی بود...در بخش ادامه مطلب عکس هایی از این برنامه قرار دارد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

مردادامسال تونستم به یکی از آرزوهام دست پیدا کنم شبی زیباوخوابی شیرین برفرازبام ایران دماوند باشکوه..تعطیلات مردادفرصت خوبی بود برای برنامه ایی زیبا..باز طبق معمول جاده آمل شلوغ بود ترافیکی عجیب که باعث شد 10کیلومتر رو پیاده روی کنم تاپلور..آشنایی در مسیر بادوستان کوهنوردعزیز وهم صحبت شدن تا گوسفندسرا تجربه خوبی بود در این برنامه..درنهایت 5عصراز گوسفندسرا باکوله ایی سنگین حرکت کردم به سمت بارگاه وتقریباساعت 10شب بارگاه بودم برپایی چادر..شام..وخواب..صبح از دیدن تعداد چادربرپاشده تعجب کردم ماشالا به این همه کوهنورد..آب و هوا دوروز بارشی پیش بینی شده بود پس من دوروز درکنار بارگاه سوم به استراحت پرداختم اما دریغ از بارش..یک روز هم هوایی تا آبشار یخی وبرگشت به چادروآشپزی..واستراحت..صبح روز بعد ساعت 6صبح چادرووسایلم رو جمع کردم وبا کوله ایی سنگین تقریبا آخرین نفر به سمت قله حرکت کردم در مسیر به دوستان سیرجانی رسیدم تیم یاران طبیعت به سرپرستی آقای حاج ربیعی عزیز که تا قله هم مسیروهمراه بودیم قله باد شدیدی داشت وگوگرد نیز با گردش خاصی کل قله رو فرا گرفته بود قله خیلی شلوغ بود در کنار دوستان عکسی به یادگار گرفتیم واز هم جدا شدیم به کاسه دماوند رفتم وبه استراحت پرداختم حدود ساعت 1به برپایی چادرم پرداختم یکی از مشکلات خاک پوک وگوگردی محل برقرای چادر بود که به شل شدن میخ های چادر می انجامید..سنگهای قله هم که اکثریت گوگردی بودن و وزن سبکی داشتند در نهایت چادر رو برپا کردم ولی از استحکامش راضی نبودم..در چادر به استراحت پرداختم عصر هنگام تیمی سه نفره از تهران نیز که قصد شب مانی قله داشتند در کنار من چادر زدن ..عصرتا غروب به گردش اطراف قله پرداختم وعکاسی ودر نهایت چادر وآشپزی شام..8کیسه خواب وشروع بادهای چرخشی وسهمگین قله.. پیشبینی باد قله 30 تا 35 بود ولی فکر کنم به 50 رسید حدود ساعت 3به دلیل شدت باد میخ های چادر شل میشدن و سه بار به فیکس کردن مجدد چادر پرداختم در نهایت لقی بیش از اندازه پایه ها منجرب به پاره شدن گوشه ایی از چادرم شد..شروع به جمع کردن چادرم کردم ودر کنار سنگی بیواک کردم تجربه خوبی بود (فقط یه کم باد جابجام میکرد در حد 5سانت ) خلاصه صبح با طلوعی زیبا آغاز شد..وسایلم رو جمع وجور کردم صبحانه ایی مختصر و خداحافظی با قله..7حرکت به سمت پایین ..درمسیر خوش وبش با کوهنوردانی که به سمت قله میرفتند..بارگاه چای وسوپ واستراحت..دیدار دوستان سیرجانی که در حال حرکت به سمت گوسفندسرا بودن وتبریک به آنها برای صعودشان..بعد به حمام آفتاب گرفتن وسایلم که تقریبا همه آنها یخ زده بودند پرداختم استراحتی مختصر و حرکت به سمت گوسفندسرا..از انجا نیز راهی قرارگاه پلور شدم گرفتن اتاق وحمام ورفتن به داخل شهر پلور برای خرید وناهار...درنهایت خواب در قرارگاه وروز بعد مسیر بازگشت به سمت سیرجان..خداوند رو شکر میکنم که فرصتی به من داد تا به این آرزوم برسم ..دوستان عزیزی در این برنامه پیدا کردم که دوستیشان غنیمت است وهمین طور تجربیات زیادی....در پناه حق...

 

در بخش ادامه مطلب عکس هایی از این برنامه قرار دارد....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

 

عید امسال قسمت شد درکنار دوستان عزیز تبریزیم میهمان جوپار باشیم هوای بهاری ودر عین حال زمستانی!جوپار بسیار دلنشین بود..دیدار دوستان عزیز شهر جوپار.. گلگشت باغ شاهزاده ماهان..تفریح درجنوب کشوردرکنار دوستان تجربه های شیرین این ایام بود...

 در بخش ادامه مطلب عکسهای از این برنامه قرار دارد..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

اواخر آذرماه امسال خداوند فرصتی داد تا به همراه چهار تن از دوستان عزیز به میهمانی سبلان عروس کوه های ایران برویم این صعود یکی ازتجربه های شیرین وبیادماندنی زندگیم بود طبیعت زمستان سبلان بسیار زیبا وغیر قابل وصف بود به امید تجربه دوباره این صعود شیرین درکنار دوستان عزیز..

در بخش ادامه مطلب تصاویری از این برنامه قراردارد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

این مانور برای اولین بار درجنوب وجنوب شرق کشورتوسط تیم امدادونجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان سیرجان برگزار گردید..دریک برنامه یک روزه بابرنامه ریزی قبلی وچیدمان سناریویی که حال وهوای یک حادثه واقعی راداشته باشد عازم غار زیبای اوتا(کفتری) واقع در80کیلومتری سیرجان شدیم.. شرایط نجات کاملا واقعی طراحی شد تاهم برای شناخت نقاط ضعف تیم کمک کرده باشد وهم توان افزایی برای این تیم..ازجمله نکات مد نظردر این مانور زمان استارت عملیات تا پایان نجات مصدوم با ایمنی کامل بود.. نصب کارگاه های نجات: انتقال تجهیزات فنی وپزشکی :تثبیت اصولی مصدوم:انتقال با بهترین واصولی ترین روش به بیرون غار ازدیگرنکات این مانور بود...چاه اول این غار30مترارتفاع دارددرسناریوی مامصدوم دریکی از دالان های پایین تر از چاه اول قرارداشت  با دسترسی به مصدوم وبعداز تثبیت پزشکی نسبت به انتقال به بسکت با رعایت کلیه اصول ایمنی اقدام شد..فیکس مصدوم وانتقال به کارگاه تیرول وبالاکشی بااستفاده ازسیستم کانترویت ودرنهایت رسیدن مصدوم به دهانه چاه اول وانتقال بااستفاده از سیستمهایzوبالانس به بیرون غار..درنهایت این مانور باموفقیت کامل ودرکمترین زمان صورت پذیرفت..به امید روزی که هیچ حادثه ایی برای طبیعت دوستان نداشته باشیم..

دربخش ادامه مطلب تعدادی از عکس های این مانور...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

دریک برنامه دوروزه به همراه چندتن ازدوستان به شهر زیبای نی ریز وطبیعت زیبای آن که غیرقابل وصف است رفتیم دراین برنامه به همراه گروه تارم نیریز ودوستان عزیزاین تیم دوروز به یادماندنی داشتیم شب مانی وآسمانی پرستاره درکناردوستان...عبورازچشمه های متعدد... مزارع انگور وانجیر... دیواره های سربه فلک کشیده منطقه... وهوای مطبوع...حس های بسیارخوبی بود که آرزوی تجربه دوباره آنها رادارم.....دربخش ادامه مطلب تعدادی ازعکس های این برنامه قراردارد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

کوه شاه خیرالله...نرسیده به منطقه ی پاریز رفسنجان کوهی بنام شاه خیرالله وجود دارد که یکی از معدود کوههای ایران با شیب منفی و به صورت هلالی است دریک برنامه یک روزه به اتفاق چندتن ازدوستان به ایمن سازی  مقداری ازمسیر صعود این کوه صخره ایی زیبا پرداختیم تا همنوردان علاقه مند بتوانند با ایمنی وآرامش بیشتری ازصعود این قله زیبا لذت ببرند... مسیری که بیشتر توسط کوهنوردان جهت صعود به این قله مورداستفاده قرارمیگیرد درجبهه شمالی آن (پشت کوه نسبت به مسجد)قرارداردابتدای این مسیر  آبریزی است باشیب 60درجه.. درابتدای مسیر نوشته ها وفلش هایی توسط افرادناآگاه برروی سنگ ها بااسپره حک شده که طبیعت زیبای این منطقه راخدشه دار کرده سعی میکنیم دربرنامه های آتی نسبت به پاکسازی آنها اقدام کنیم..طول اول صعود باسختی تقریبی5.9وبه متراژتقریبی50متر صعودمیگردد این طول ازمسیر کامل ابزار خور میباشد(جهت میانی)درنهایت با تراورسی به سمت راست وصعود3مترعمودبه کارگاه طول اول که توسط رول 10وحلقه فرود ایجاد گردید میرسیم کارگاه اول کاملا دروضعیت راحت میباشد طول دوم با سختی تقریبی5.10bوبامتراژتقریبی45مترکاملادردید کارگاه اول صعود شد ودرنهایت کارگاه طول دوم نیز همانند طول اول برقرار گردید این طول ابزارخور نمیباشد چند بلوکه طبیعی جهت میانی مورد استفاده قرارگرفت..سختی بیش ازحد  سنگ منطقه  وقت زیادی را برای برقراری  کارگاه های کوبشی ازما گرفت ادامه ایمن سازی را به برنامه های بعدی موکول کردیم..سعی میکنم درگزارشهای بعدی کروکی کاملی از این مسیر تهیه کرده وبه خدمت دوستان ارائه نمایم..


تعدادی از عکس های این برنامه دربخش ادامه مطلب...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

 این غار در استان کرمان  شهرستان رفسنجان واقع شده (31 کیلومتر بعدازرفسنجان به طرف زرند.موقعیت جغرافیایی دهانه غار:N"47.39'30°35  E"44.41'56°15 )  اولین پیمایش فنی این غار در سال ۸۷ توسط تیم امداد ونجات کوهستان هلال احمر کرمان صورت پذیرفت درسال 90به همراه سه تن ازدوستان به ایمن سازی این غاربه صورت SRT پرداختیم درآن زمان گزارش مختصری ازاین فعالیت ارائه  شد که برای بعضی ازدوستان مقداری نامفهوم بود دراینجا توضیحات وکروکی کارگاه های ایجادشده رامیزارم تادوستان علاقه مند بتوانندباایمنی کامل به پیمایش این غارزیبا بپردازند...

 

گزارش تصویری وتوضیحات دربخش ادامه مطلب....

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

ادامه عکس ها دربخش ادامه مطلب......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

 

زمستان 91دماوند..دستیابی ونجات مصدوم درارتفاع 5000متر جبهه شمالی توسط تیم ایثاربه سرپرستی دکتر بهروز مقدسی وکادرپروازی کاپیتان گودرزی

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

علم‌کوه  کوهی با ارتفاع ۴۸۵۰ متر است که در منطقهٔ تخت سلیمان در استان مازندران واقع شده‌است. قلّهٔ علم کوه پس ازدماونددوّمین قلهٔ مرتفع ایران به شمار می‌رود. بیشتر شهرت این قله به خاطر دیواره‌ایست که در دامنه شمالی آن واقع است و دارای فنّی‌ترین و سخت‌ترین مسیرهای سنگنوردی ودیواره نوردی در ایران است. این دیواره در ایران، جایگاهی مانند کی۲ در جهان را داراست.صعود به علم کوه از دو مسیر ونداربن - تنگه گلو - حصارچال علم کوه و بریر - سرچال - علم چال - علم کوه انجام میپذیرد .گرده آلمانها در قسمت غربی دیواره علم کوه واقع شده است و اولین بار در سال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) توسط هیئت کوهنوردی آلمانی به سرپرستی اشتیناور(Steinauer ) و گورتر (Gorter) برای اولین بار صعود شد و صعود از این قسمت که در آن زمان در بین کوهنوردان اروپایی معمائی بوجود آورده بود، حل شد.مسیر صعود از گرده آلمانها مسیری از درجه زمانی III و کلاس 5 است این مسیر بارها مورد توجه کوهنوردان برای صعود زمستانه قرار گرفت تا اینکه برای اولین بار در زمستان سال 1363 توسط تیم فدراسیون صعود شد که در این صعود دو کوهنورد ارزشمند کلاردشتی، علی محمد فرضی و رسول نقوی به عنوان راهنما حضور داشتند...

   گزارش برنامه وتصاویر دربخش ادامه مطلب......

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

غار یخ مراد در استان تهران، در 59 کیلومتری شهر تهران، و نیم کیلومتری روستای کهنه ده از توابع شهرستان کرج واقع است.غار در دامنه شمالی درهای طولانی منتهی به روستای آزاد بَر قرار گرفته است. از پایینِ غار رودخاته پرآب  آزاد بر جریان دارد که آب حوضه کوه هفتخوان و گردنه عسلک را به رودخانه کرج میریزد.بنا به اظهار اهالی منطقه در گذشته بیماران با خوردن یخ دائمی دریاچه انتهای غار که در هیچ فصلی از سال ذوب نمی شود، بهبود مییافتهاند و به همین دلیل این غار یخ مراد نامیده شده است.دریک برنامه یک روزه وتفریحی به پیمایش حدودی از این غار زیبا پرداختیم..تعدادی ازعکس های این برنامه وتوضیحاتی درمورد این غاردربخش ادامه مطلب..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

آری، ما اینجاییم، تا یادی از کوهنوردی اینک مردهٔ کشورمان کنیم، تا کوهنوردی‌مان را دوباره ورق بزنیم، تا یادگاری از خودمان به جا بگذاریم، توشه‌ای برای کوهنوردان آیندهٔ کشورمان. اینجاییم تا بر تن یک کوه هشت هزار متری یادگاری خودمان را بنویسیم، نام ایرانمان را حک کنیم، اینجاییم تا دوباره زنده شدن را زمزمه کنیم.

 

                                                                                                   "  آیدین بزرگی  " کوه نامه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

دریک برنامه دوروزه اعضاءمنتخب تیم های کوهستان شهرستانهای استان کرمان درمنطقه جوپار جهت بازآموزی وتوان افزایی دورهم جمع شدند وبه تمرینات مختلف پرداختند دیداردوستان قدیمی دراین برنامه ویادآوری خاطرات قدیمی وهمچنین هوای مطبوع منطقه بسیار شیرین ودلچسب بود..تعدادی ازعکسهای این برنامه دربخش ادامه مطلب....

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

آبشارهاي سيمک کرمان در موقعیت جغرافیایی E5711 N3030 در استان کرمان واقع است. این آبشارهادر 35 کیلومتری شمال کرمان و در منطقه کوهپایه واقع شده اند. وجود امکانات و زیر ساختهای مناسب به خصوص اردوگاه سیمک که تحت مدیریت اموزش و پرورش قرار دارد باعث شده گردشگران فراوانی در طول سال زمان خود را در این منطقه بگذرانند. 13 آبشار منطقه سیمک نیازمند صعود و فرودهای فنی و بیشتر مورد توجه کوهنوردان و صخره نوردان است. تابلوی اردوگاه شهید باهنر نشانه ای است که شما را از جاده اصلی جدا می کند. بعد از گذشتن از روستاهای درب انارستان - سیمک - اسلام آباد - عبدل آباد(مرکز فرهنگی-تفریحی کوهپایه) و روستای درب آسیاب می بایست وارد اردوگاه شهید باهنر شوید. از آنجا هم تا تنگه سیمک که به آن  دره بُندر Bondar کوهپایه نیز می گویند حدود ۳ کیلومتر جاده سنگچین و مناسب است. سيمک نام تنگه اي بسيار زيبا و کم نظير در شمال روستاي کوهپايه کرمان است. عرض اين تنگه بسيار کم و بين سه تا پنج متر است و ديواره هاي بسيار بلند دو طرف آن را احاطه کرده است. دریک برنامه یک روزه به پیمایش4 آبشاربلند این دره پرداختیم این آبشارهادردره دوم سیمک وبه موازات 13آبشارمعروف سیمک قراردارندآخرین فرودآنها60مترمیباشدکه درانتهابه پایان تنگه سیمک ختم میشود.

 عکس های این برنامه دربخش ادامه مطلب......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

ديواره پل خواب با توجه به ارتفاع،  محل مناسبي براي صعود كننده هاي  sport و big wall  بوده و از دير باز مورد توجه سنگ نوردان كرجي و تهراني قرار گرفته...پل خواب با توجه به تنوع زياد مسير ها امكان تمرين براي همه سطوح را فراهم كرده و همچنين نيز محل مناسبي براي تمرین صعود هاي مصنوعي و ديواره اي مي باشد به طوري كه اكثر سنگ نوردان كه قصد صعود ديواره علم را دارند از اوايل بهار به تمرين بر روي اين ديواره مشغول مي شوند ديواره از پاي ان تا قله ی ان حدود 150 متر ارتفاع دارد و بلند ترين مسير صعود ان 110 متر مي باشد..البته از مسير هاي ديگر هم ميشودصعود ديواره را تمام كرد كه نياز به كار با ابزار دارند. پل خواب از كرج 35 كيلومتر فاصله دارد و فاصله ان از اول سد كرج تا ديواره حدود 15 كيلومتر بوده و در منطقه اي به نام پل خواب قرار گرفته....كه توسط يه پل فلزي به ورودي روستاي مورود متصل مي شود.دریک برنامه سه روزه بادوتن از دوستان توانستیم تمرین وصعودهای مختلفی برروی این دیواره داشته باشیم..


 

 

 

عکس های این برنامه دربخش ادامه مطلب...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

خردادامسال برای باردوم دماوند اجازه داد دوباره مهمانش باشم این بار درقالب تیم ایثار سازمان امدادونجات هلال احمر کشور به سرپرستی استادگرامی آقای دکتربهروزمقدسی. دراین برنامه افرادمنتخب ازکل کشورحضورداشتندبرنامه باحرکت به سمت گوسفندسراباماشین های شاسی بلندسازمان آغازشددرآنجاافرادبه برپایی چادرهابرای شبمانی اول پرداختند زیراافرادزیادی بودندکه ازشهرهایی باارتفاع همسطح دریا دراین برنامه شرکت داشتند بعدازبرپایی چادرها جناب دکترمقدسی افراد را فرا خواندندتاهم دوستان بایکدیگر بیشترآشنا شوندوهم شرح برنامه رابازگوکنندظهرهمه به استراحت پرداختند عصرهمه کمی بالاتر ازگوسفندسراجمع شده کلاس آموزشی پزشکی ارتفاع توسط آقای دکترمقدسی برگزارشد که بسیار مفیدوارزنده بود...

 


ادامه مطلب دربخش ادامه مطلب...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

باکمک دوست عزیزم علی پورحمزه بلاخره توانستیم مسیرپرستورو بازگشایی کنیم بازگشایی این مسیررو هرازچندگاهی توبرنامه هامون قرارمیدایم وتوی هربرنامه هم تمرین روداشتیم هم بازگشایی درنهایت طول اول این مسیر به متراژ24متروباسختی تقریبی 5.10bبازگشایی شد بازگشایی از پایین به بالابود تجربه شیرین وزیبایی بود

 

ادامه عکس ها دربخش ادامه مطلب..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

خردادامسال موفق شدم 3روز مهمان دماوند زیبا باشم به دلیل تعطیلات چندروزه پشت سرهم وحجم بالای ترافیک جاده ها باخاطرات تلخ وشیرین زیادی بلاخره بعداز23ساعت طی طریق کردن مسیر باوسایل نقلیه مختلف تونستم به پای دماوند برسم...شبمانی اول من درمحل معروف به گوسفندسرا بود غروب وطلوع آفتاب وهوای مطبوع منطقه آدم رودیوونه میکرد...............

ادامه مطلب وعکس های این برنامه دربخش ادامه مطلب..


درصورت بازنشدن عکس ها ازمرورگرهای دیگراستفاده کنید..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

عکس ها دربخش ادامه مطلب.....

درصورت بازنشدن عکس ها ازمرورگرهای دیگراستفاده کنید..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

دره معروف به کاسه تراشون واقع درمنطقه داراب  یکی اززیبایی های طبیعت استان فارس است دریک برنامه یکروزه به این دره رفتیم مسیرانتخابی مابرای رسیدن به کاسه تراشون ابتداباحرکت به سمت حاجی آبادوتغییرمسیرازطریق دوراهی گهکم به سمت داراب بود در50کیلومترمانده به شهرداراب بارسیدن به پل زیبایی قبل ازپل درپارکینگ کنارتونل وسیله نقلیه خودراپارک کرده وسایل راجمع جور میکنیم سرپرست تیم وبرنامه جلسه ایی توجیهی برگزارمیکنند وحرکت خودراآغازمیکنیم بعدازعبورازتونل درسمت راست ازطریق چندپله سیمانی ارتفاع گرفته وبعداز 20دقیقه کوهپیمایی سبک به کف رودخانه ایی که اززیرپل میگذرد میرسیم برخلاف جهت آب حرکت میکنیم طبیعت منطقه بسیارزیباست به گونه ایی که هرچند قدم یک عکس طبیعت میگرفتیم بعداز20دقیقه طی مسیرآب ازمسیرپاکوبی که درسمت راست دره قرارداردارتفاع گرفته وباطی کردن حدود3ساعت باگذرازمنظره هایی زیبا به سرمنشاءدره میرسیم تنی به آب میزنیم وناهاررادرهمان مکان صرف میکنیم بعدازاستراحتی مختصر حرکت کرده واین بارباجهت آب همسفرمیشویم مسیربسارزیباست حوضچه های بکر وپوشش گیاهی زیبا طبیعتی که وصف آن سخت است درنهایت 4عصربه انتهای دره رسیده ازراه پاکوبی که آمده بودیم به سمت پل حرکت میکنیم البته انتهای دره بسارفنی میباشد که مسیرست که بازگشایی نشده است وحتما باید آن نیز زیباباشددرنهایت تیم17نفره ماساعت6عصربه ابتدای مسیر حرکت میرسد.برای پیمایش این دره حتما ازراهنما بایستی استفاده کرد چون مسیرهای آن گمراه کننده هستند.دربخش ادامه مطلب عکس هایی ازاین برنامه قراردارد......

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

گزارش تصویری برنامه دربخش ادامه مطلب....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

 

 

RescueRigger چیست ؟
RescueRigger (که به آن VRigger ) نیز می گویند ؛ یک محصول نرم افزاریست که به شما در ایجاد و شبیه سازی سناریو های امداد و نجات کمک می کند
.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

اردیبهشت ماه امسال بم شاهدحضوربیش ازهزارنفرازکوهنوردان جنوب شرق کشوربود.این مراسم پنجاه وسومین صعودمشترکی بود که هیات کوهنوردی استان برگزارکرد روزاول باپذیرش کوهنوردان وسخنرانی مسئولین وبزرگان وتقدیر ازپیشکسوتان وهمچنین رژه تیم های کوهنوردی حاضر درسالن ورزشی استادیوم فجر شهربم ودرنهایت شبمانی کوهنوردان دراین استادیوم به صبح رسید ساعت حرکت پنج صبح اعلام شده بود وقله کوه شیرواقع درمنطقه دهبکری بم برای صعودانتخاب شده بود بعدازطی مسیرباوسایل نقلیه ورسیدن به پای کوه همه تیمها دریک خط قرارگرفتند وازطریق خط الراس  کوه شیر صعودخودراآغاز کردند هوای مطبوع منطقه وطبیعت زیبای کوه شیر صعودراهرچه زیباترمیکرد دیداردوستان قدیمی  وهمنوردان شهرهای دیگر درمسیرصعود وگپ وگفت باآنهاهم سختی مسیرراازیادمیبرد درنهایت دست دردست دوستان بربلندای قله قرارگرفتیم خداراشاکر شدیم همه دوستان درکنارهم قرارمیگرفتند وعکسی  به یادگار....مانیز درقالب تیم امدادونجات کوهستان هلال احمرشهرستان سیرجان درکناردیگر همنوردان به عکاسی پرداختیم وبعد ازکمی استراحت راه بازگشت رادرپیش گرفتیم برگشت راازهمان مسیرصعودانتخاب کردیم راه دیگربرگشت به پایین شن اسکی بسیارجالبی است که مابه دلیل همراه داشتن همنوردمصدوممان نتوانستیم لذت آن رابچشیم...درنهایت ساعت2بعدازظهر پایین کوه وسواربرمینی بوس  به دنبال مکانی برای صرف نهاربودیم جایی خوش اب وهواانتخاب شدوصرف نهاروبعدازان جلسه انتقادوپیشنهادتیم برگزارشد..درنهایت 11شب جمعه باخداحافظی ازدوستان برنامه ماتمام شد به امید دیدارهمه همنوردان درصعود مشترکی دیگر..همنوردان من دراین برنامه:تیم امدادونجات کوهستان سیرجان.تیم امدادونجات کوهستان کرمان.تیم خانه کوهنوردان کرمان(زاغ جوپار).تیم ایثار استان کرمان.تیم طارم نیریز(میرغیاصی).تیم جوپار(میثم).تیم هیئت کوهنوردی آقایان وبانوان سیرجان.تیم فراز بم.تیم جوپارشهرجوپار(محمدصادقی).تیم یاران طبیعت(مهدی حاج ربیعی)تیم شاهین.وهمه دیگرهمنوردان خوبم...درادامه مطلب عکسهایی ازاین برنامه قراردارد....

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  | 

یه پاندول5متری بر اثر زیپ شدن چندتا از میانی هام توطول دوم مسیرپرستو و ایستادن روی یه دونه میانی که به موبند بود باعث شد یه کم فکر کنم .........درسته پاندول شدن مزه خاص خودشو داره ولی اگه درست فکرکنیم ترسش بیشتره خلاصه میانیم رو بعد از فرود بوسیدم وبهش اسم کیل شانس رودادم باشه که دوباره خطایی نداشته باشم تاازشانسم استفاده کنم....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی جا و ید ا ن  |